Ingen 15-minuters gräns (bemannat)

Bali        pris

6 min      40

9 min      50

12 min    55

15 min    65

18 min    70

21 min    80

24 min   90

27 min   100

30 min  110

Rhodos   pris

6 min     40

9 min     50

12 min   55

15 min   65

18 min   70

21 min   80

24 min  90

27 min  100

30 min  110

Barbados pris

6 min       45

9 min       55

12 min     60

15 min     70

18 min     80

21 min     85

24 min    95

27 min    105

30 min   115

Bahamass pris

6 min       45

9 min       55

12 min     60

15 min     70

18 min     80

21 min     85

24 min    90

27 min   105

30 min  115

Alltid 25% på 10-kort!